Home

Wij zijn een bedrijf dat zich bezig houdt met mesthandel en transport van mest en andere vloeibare producten, bijvoorbeeld slib en producten ten behoeve van vergisters. Wij streven ernaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij zijn erkend intermediair en beschikken over transport materieel voorzien van monstername-apparatuur, AGR/GPS en weegsysteem. Verder werken wij netjes, volgens afspraak ,tegen concurrerende tarieven en met een vlotte financiële afhandeling.

Wilt u drijfmest aan- of afvoeren, vul dan ons contactformulier in of bel ons geheel vrijblijvend.

Actueel

Aangeboden en gevraagd: alle soorten drijfmest. Snelle financiële afhandeling.